Change language
Hotline: (0039) - 0932 - 902490 & (0039) - 334 3193930

LA PERLA DI SICILIA

Quannu i vacanzi t’ha pigliari
A marina di modica tinn’a ghiri
A perla di sicilia à circari
E sicuramente fai n’affari
Suli e friscu ti poi pigliari
Di ossigeno ti poi saziari
C’è u mari a pochi passi
Ti ristori e ti rilassi
Giorgio e Daniel sunu i patruna
E macari sunu i gestura
Gentili e premurosi
Affabili e affettuosi
A bellezza di stu mari
Ti fa incantari
E sempre ti fa turnari
E di cà un ti po’ cchiù scugnari
Trent’anni annu passatu
E vicchiu aiu divintatu
A crisi amu superatu
E i me figli sempri
Cà manu purtatu
Stu pustu è sempri bellu
Parola di Ciccio Rampello

(Un poème de Ciccio Rampello)